Install veturis - VET Version 150

UpdatedNugets

Closes VET-74


Sellers at 2022-02-09:

  • Veturis - [VET]