Install Leski Xpertravel - SKV Version 54

fix URL

Closes IAVRT-53


Sellers at 2023-01-24:

  • Leski Xpertravel - [SKV]